Semasa menjawab soalan garis kata kunci keyword apa yang ditanya oleh soalan. Mahirkan dalam membuat inferens dan pemerhatian yang memerlukan […]