Sekiranya kami menganggap bahawa peruntukan untuk akaun yang tidak tertagih menunjukkan baki kredit sebanyak 5 000 sebelum pelarasan kami akan […]