Merealisasikan keadilan kepada kesej ahteraan rakyat. Ms 71 prinsip pembentukan kerajaan islam di madinah merupakan satu contoh penyatuan melalui prinsip […]

Oleh itu ramai yang cuba menggambarkan maklumat semaksimum mungkin dan membentangkan aspek aspek yang perlu kepada penonton dengan mudah. Issue […]