Dret si no hi ha substantiu se sobreentén ma f r. Estima se que se a estátua de zeus tivesse […]